Artist`s Statement

Anne Lehtelä

Anne Lehtelä is a visual artist who works with conceptual and installation art. In her works, she observes social themes focussing on social inequality, political systems, boundaries and processes of change. Lehtelä is looking to find out what it means to be an individual in this world and this society. Who makes the rules and who abide by them – and what, ultimately, is the price we pay?

The enduring theme behind the works is the concept of freedom, which extends from marginal individuals to nations. The possibility of negative and positive freedom in an individual’s life in a bureaucratic, highly developed society is at the heart of more recent works. The constant reform of public administration and the change in the status of the individual in relation to citizens’ rights make the concept of freedom shaky.


Lehtelä käsittelee teoksissaan yhteiskunnallisia teemoja käsitetaiteen muodossa tekstuaalisina installaatioina sekä yhdistäen kehollista ja digitaalista työskentelyä. Hän etsii vastausta, mitä on olla yksilö tässä maailmassa ja yhteiskunnassa. Kuka laatii säännöt, kuka noudattaa niitä ja lopulta millä hinnalla.

Pysyvänä teemana teosten takana on yksilön suhde ympäröivään ja vapauden käsite, joka laajenee marginaalisista yksilöistä kansakuntiin. Negatiivisen ja positiivisen vapauden mahdollisuus yksilön elämässä byrokraattisessa, pitkälle kehittyneessä yhteiskunnassa, on uudenpien teosten keskiössä. Julkisen hallinnon jatkuva reformi ja kansalaisten oikeuksiin liittyvä yksilön aseman muutos tekevät vapauden käsitteestä häilyvän.