Just now!

Keskustelutilaisuus:
Art as Problematic Waste
18.3.2020, klo: 16:30-18:30,
Jyväskylän taidemuseo.

 

Art as Problematic Waste -dokumenttielokuvan näytös Jyväskylän taidemuseon Holvissa keskiviikkona 18.3. kello 16.30 ja sen jälkeen keskustelutilaisuus klo 18.30 saakka, vapaa pääsy. Mukana keskustelemassa elokuvan tekijä Aimo Hyvärinen, valokuvataiteilija Kapa, Kuopion taidemuseon intendentti Marja Louni sekä Jyväskylän taiteilijaseurasta taiteilijat Kaisa Huotari ja Anne Lehtelä.

Onko taideteoksista tulossa meille ongelma? Art as Problematic Waste tutkii taiteen säilymisen ja säilyttämisen kysymyksiä. Aimo Hyvärisen ja David Chapmanin dokumenttielokuva käsittelee, missä vaiheessa taiteesta tulee ongelmajätettä? Voiko taiteen ylituotanto jopa lisätä ympäristöongelmia, tai voisiko taiteen nähdä yhtenä ylikuluttamisen muotona? Art as Problematic Waste kunnioittaa taiteen kohtaamisen elämystä ja sen tekemisen nautintoa. Samalla se seuraa taideteosten toisinaan ongelmallista taivallusta.

Taidetta on loputtomasti kaikkialla. Kun taiteilija kuolee, hänen jäämistönsä on täynnä taidetta, tai kun taiteilija luopuu työhuoneestaan, missä säilyttää kaikki nämä teokset? Museot eivät juurikaan halua kartuttaa kokoelmiaan, eikä laatutaiteenkaan myyminen isoissa erissä ole helppoa. Jotkut taiteilijat ovat pakotettuja tuhoamaan omia teoksiaan, vaikka niillä voi olla suurta kulttuurista ja taloudellista arvoa. Toisaalta teosen myyntiarvo voi joskus olla pienempi kuin niiden materiaalikustannukset.

 

/////////////////

Claim road
11-13.5.2019
Superb!-nykytaidefestivaali
B-Galleria, Turku

Juoksen näyttelypäivien aikana Oripään harjualueelta, Turun keskustan läpi Satama-alueelle Aura-jokea myötäileviä teitä pitkin. Gallerialla näkyy installoituna live-streamaus juoksun etenemisestä.
Juoksu on minulle matkantekoa eikä fyysinen suoritus. Tällaiseen matkantekoon ajattelen sisältyvän jotakin samaa mitä ideaan taiteesta irrallaan suorituksesta, materiasta tai tiukasta muodosta. Teos on teko materiaalisesti irtonaisena ajallisesti ja tilallisesti rajatussa maailmassa.

Oma työskentelyni taiteen materiaalisessa maailmassa on saavuttanut jonkinlaisen kriisivaiheen, jonka seurauksena olen pohtinut työskentelytekniikoiden tarkoituksenmukaisuutta teoksissani uudestaan. Haluan kehittää eteenpäin fyysisen ja kehollisen tekemisen muotoja kuvataiteessa. Materiaalisuudesta irrottautuminen, taiteen levittäytyminen perinteisen galleriatilan ulkopuolelle ja julkisen tilan voimauttava valtaaminen ovat tärkeitä syitä taiteellisen työskentelymuodon valintaan.

Gallerian kynnys on konkreettisen kahden ja puolen sentin korkuisen esteen lisäksi myös henkinen este. Monille galleria kliinisenä taiteen tilana vaikeasti lähestyttävä, toisaalta astuessaan galleriaan taiteen katsoja on valmiiksi virittäytynyt ottamaan vastaan. Taiteesta tulee galleria-tilassa klisee. Jotain arvattavaa ja odotettua. Teos.

Työskentelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

 

Neljättä kertaa järjestettävän Superb!-nykytaidefestivaalin teemana on tänä vuonna Accessible Art. Tällä teemalla haluamme nostaa tarkastelun kohteeksi taiteen saavutettavuuden sekä rikkoa ja venyttää niitä rajoja, joita on muodostunut taiteeseen ja taiteen esittämisen tiloihin.

claim road

///////////

Luovuus & Business 2019 -keskustelufoorumi

Anne Lehtelä alustamassa kuvataidekentän rahoitusmekanismeista.

Maanantaina 25.3.2019 kello 14
Kohtaamisten Tila, Sammonkatu 8-10, Tampere

///////////

Taiteilijatapaaminen Taidekeskus Mältinrannassa

Maanantaina 17.12.2018 kello 16-18
Anne Lehtelä kertoo omista teoksistaan ja työskentelystään Taidekeskus Mältinrannassa osana Talo täynnä taidetta -tapahtumaa.

Kesy_low

///////////

///////////

 

Julkisten teiden käyttöä käsittelevä teos osana Jyväskylän taiteilijaseuran kesänäyttelyä, Juuripaine, Höyry galleriassa 2.6.–1.7.2018.

https://annelehtela.com/claim-road-korpilahti/

Teen Jyväskylän taiteilijaseuran kesänäyttelyyn (2.6.-1.7.2018 Korpilahden Höyry Galleriassa) julkisten teiden käyttöä käsittelevän teoksen. Osana teosta juoksen näyttelykuukauden aikana läpi kaikki entisen Korpilahden maalaiskunnan julkiset tiet. Korpilahden entinen maalaiskunta käsittää Moksin, Oittilan, Putkilahden, Saakosken, Sarvenperän, Saukkolan ja Tikkalan alueet. Näyttelytilassa teos näkyy lattiaan installoidun päivittyvän kartan kautta.

Tarkoitukseni on kiinnittää huomiota omistajuuteen ja käyttöoikeuteen julkiseen omaisuuteen kuuluvilla teillä. Teoksen nimi, “Claim Road Korpilahti”, viittaa teiden voimaannuttavaan valtaamiseen — juuripaineeseen. Tielainsäädäntö sulkee kevyenliikenteen pois moottoriteiltä, mutta asettaa turvallisuusreunaehtojen rajoissa pyöräilijät ja jalankulkijat autoilijan kanssa yhtäläiseen asemaan muilla väylillä.

Haluan kutsua paikallisia mukaan teokseen. Lauantailenkit ovat kaikille avoimia yhteisiä taipaleita, jotka alkavat gallerialta kello 10, kiertävät rauhalliseen tahtiin ennalta kerrotun matkan, ja päättyvät gallerialle. Ensimmäinen lauantailenkki lähtee gallerialta 2.6. Hyrkkölään päin, ja kiertää noin viisi kilometria takaisin gallerialle.

Olen kiinnostunut yksilön asemasta yhteisössä ja yhteiskunnassa. Keskityn tämän suhteen tarkkailuun taiteellisessa työssäni. Pääsääntöinen tekniikkani on installaatiotaidetta. Teoksiin liittyy usein pidempi taustatutkimus. Juokseminen on minulle harrastus, tapa kulkea paikasta toiseen, mutta myös taiteellinen työmuoto, jonka avulla olen pohtinut oman kehoni kautta ihmisen fyysisyyttä, ulkonäköpaineita ja loppuunpalamista. Teoksissa juoksu on tällöin tullut mukaan videoteoksiin ja erilaisilla älylaitteilla toteutettuihin mediataideteoksiin.

Taiteellista työskentelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

//////////////////////

Nokian Kuvataiteilijoiden 60-vuotisjuhlanäyttely

Pääsin Suomen Kuvataidejärjestöjen liiton jo väistyneenä varapuheenjohtajana luovuttamaan liiton myöntämän Voipaala-mitalin Nokian Kuvataiteilijoille ansiokkaasta työstä kuvataiteen hyväksi.

Nokian Kuvataiteilijoiden retrospektiivisessä näyttelyssä esillä myös vapauden komplektista käsitettä pohtiva teokseni Kesy.

Uutinen Nokian kaupungin sivuilta:
https://www.nokiankaupunki.fi/uutiset/nokian-kuvataiteilijat-ry-n-60-vuotisjuhlanayttely-avattiin-juhlallisin-menoin-taidetalolla/

//////////////////////

Jyväskylän taiteilijaseura juhlatuulella
Jyväskylän taidemuseo 16.12.2017–4.3.2018
Avajaiset 15.12.2017

Näyttely esittelee 84 kuvataiteilijaa, jotka toimivat ammatissa vuonna 2017, kun Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä juhlitaan. Mukana on myös kahden nykytaiteilijan isoisä, Suomen itsenäistymisen aikaan Jyväskylässä työskennellyt Urho Lehtinen. Näyttelyn avajaisissa julkistetaan samanniminen kirja. Näyttely ja kirja muodostavat juhlavan nykytaiteen katselmuksen, joka ammentaa voimaansa myös historiasta. Siitä tulee myös iloinen ja avoin tapahtumapaikka keskusteluille ja kohtaamisille.

Taiteilijatapaaminen Jyväskylän taidemuseolla 26.1. kello 16:30.
Lukupiiri Anni Kytömäen kirjasta Kivitasku 2.2. kelo 16:30.

Anne Lehtelän teos Claim osana näyttelyä.

//////////////////////

Helsinki Art Walk 29.10.2017

Helsinki Art walk lähtee sunnuntaina 29.10. kello 13:30 MUU Kaapelilta Anne Lehtelän näyttelystä.

Tervetuloa mukaan!

Helsinki Art walk fb-tapahtuma

//////////////////////

Anne Lehtelän näyttely / MUU Kaapelilla / 6.10.-12.11.2017
Altakasteluruukku

 

1,36 miljardia kuutiokilometriä – maapallolla olevan veden määrä
97 prosenttia – vedestä on liian suolaista
2 prosenttia – ihmisen saavuttamattomissa sitoutuneena
napa- ja vuoristojäätiköihin tai syvissä pohjavesiesiintymissä

7 326 miljardia litraa vuodessa – Suomen kokonaisvedenkulutus
140 litraa/asukas/vrk – keskimääräinen vedenkulutus Suomessa
50 litraa/asukas/vrk – ihmisen laskettu vähimmäistarve puhdasta vettä päivittäin

3 874 litraa/asukas/vrk – suomalaisten vedenkulutus, kun huomioidaan
kulutustuotteiden tuotannon vaatiman piiloveden määrä
47 prosenttia – suomalaisten vedenkulutuksesta kohdistuu ulkomaisiin vesivaroihin

Vesimaantiede on ihmisen luomaa luonnonvarojen kiertokulkua — suurimpia infrastruktuureja, joita olemme luoneet ympärillemme ja joka vaikuttaa ympäristöön. Makeavesi, kuten jätevedetkin, on näkymätön jatkuvassa liikkeessä oleva osa ympäristöä. Lähiympäristöksi mielletään usein näköhavainnon tai muiden välittömien aistihavaintojen kautta koettu ympäristö. Ympäristökokemuksen ulkopuolelle jää paljon tietoa ilmiöistä, jotka koskettavat meitä jokapäiväisellä tasolla; ilmiöitä jotka tulevat näkyväksi vasta kriisitilanteessa ongelmien ilmetessä. Vesivarojen kestävä käyttö ja hallinta on erityisen haastavaa alueilla, joissa vesistöt ylittävät hallinnolliset rajat. Maailman väestöstä 40 prosenttia asuu useamman valtion jakamilla vesistöjen valuma-alueilla. Näyttely tekee näkyväksi alueellisia riippuvuussuhteita veden kautta. Rajat piirtyvät toiminnallisuuden kautta eivätkä viivottimella valloittajan tai kartoittajan työpöydällä. Ihminen on valinnut toiminnallaan ääriviivansa suhteessa ympäristöönsä ja luonnon kiertokulkuun.

Anne Lehtelä on käsite- ja installaatiotaiteen keinoin työskentelevä kuvataiteilija. Lehtelä tutkii teoksissaan yhteiskunnallisia teemoja kiinnittäen huomiota sosiaalisesta tasa-arvoon, poliittisen järjestelmän rakenteeseen, rajoihin ja muutosprosesseihin. Lehtelä etsii vastausta, mitä on olla yksilö tässä maailmassa ja yhteiskunnassa. Kuka laatii säännöt, kuka noudattaa niitä — ja lopulta millä hinnalla.

Näyttelyä tukee Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa.

 

MUU Kaapeli
Avoinna: ma-pe 10-19, la-su 12-16
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C, 00180 Helsinki

***

1.36 billion cubic kilometres – the amount of water on Earth
97 percent – of the water is too salty
2 percent – is inaccessible for human use, bound up in polar ice caps and glaciers or in deep underground aquifers

7,326 billion litres per year – total consumption of water in Finland
140 litre/person/day – average per capita water consumption in Finland
50 litre/person/day – calculatory minimum of human need for pure water

3,874 litre/person/day – water consumption in Finland, including the virtual water required for the production of consumer goods
47 percent – of water used in Finland comes from water resources abroad

Hydrogeography is the study of the anthropogenic circulation of natural resources – of the largest infrastructures that humanity has created and that affect the environment. Fresh water – and waste water for that matter – is an invisible component of the environment that is in constant motion. The proximate environment is generally considered as consisting of that part of the world accessible to visual or other direct observation.

Our direct experience of the environment does not tell us about phenomena that nevertheless affect us in our everyday lives; things only become visible when problems come to a head. The sustainable use and management of water resources is particularly challenging in areas where a body of water sits astride an administrative border: 40 percent of world population lives in the catchment areas of transboundary bodies of water. This exhibition seeks to make geographic dependences visible through water. Boundaries are drawn based on functionality instead of with a ruler on a conqueror’s or cartographer’s desk. With its actions, humanity has drawn its outlines onto the map of the environment and the cycles of nature.

The exhibition is generously supported by Arts Promotion Centre Finland / Pirkanmaa region.

 

//////////////////////

Jyväskylän Taiteilijaseuran JUHLATUULELLA -kirja

Jyväskylän taiteilijaseura onnittelee 100-vuotiasta Suomen tasavaltaa
julkaisemalla juhlavan kirjan taiteilijoista, jotka toimivat ammatissa
vuonna 2017. Mukana on 77 nykytaiteilijaa sekä myös kahden kirjassa
esiintyvän taiteilijan isoisä, Suomen itsenäistymisen aikaan
Jyväskylässä työskennellyt Urho Lehtinen.

Jyväskylän Taiteilijaseuran samanniminen vuosinäyttely on esillä
Jyväskylän taidemuseossa 16.12.2017–4.3.2018. Näyttely ja kirja
muodostavat juhlavan nykytaiteen katselmuksen, joka ammentaa voimaansa
myös historiasta.

Taideteoksia ovat lukijan kanssa tutkimassa kirjailijat Ville Hänninen,
Johannes Lahtinen, Pasi Luhtaniemi, Olli-Pekka Tennilä ja Eeva Rohas.
Heidän tekstinsä liikkuvat nykyhetken tunnelmista ja vahvasta
paikallistunnusta historian uumeniin ja tuntemattomaan tulevaisuuteen.

Lisätietoja: Maija Holma pj@jkltaiteilijaseura.net; 050 463 7113
sekä Taiteilijaseuran verkkosivuilta:
http://www.jkltaiteilijaseura.net/tiedotteet/17_juhlatuulellakirja.htm

//////////////////////

2017 §

Ritva Larssonin ja Anne Lehtelän yhteisnäyttely Huuto Jätkäsaaressa
Näyttely auki 27.6.-9.7.2017

Seksuaalisuuten ja sukupuolen monimuotoisuuteen sidottujen ihmisoikeuksien kohdalla on Suomessa käyty läpi useita vaiheita kohden juridista ja yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta. Homoseksuaalisuus poistui rikoslaista 1971, psykiatrisesta tautiluokituksesta 1981. Transsukupuolisten juridiset oikeudet eivät tosin vieläkään ole kohdillaan. Yksi tärkeä edistysaskel  ihmisoikeuksien jatkumossa on maaliskuussa 2017 voimaan astuva tasa-arvoinen avioliittolaki.
Lain eteneneminen kansalaisaloitteesta 1.3.2017 voimaantulevaksi laiksi kumoamisyrityksineen on ollut surullisenkiinnostavaa seurattavaa.

Tämä yhteisnäyttely on kunnianosoitus yhdenvertaisuuden etenemiselle, kaikelle sen vuoksi tehdylle työlle ja niille ihmisille jotka tätä työtä ovat aikaansa ja vaivojaan säästämättä tehneet.  Vaikka toisiaan rakastavat parit ovat 1.3. lukien yhdenvertaisia lain edessä sukupuoleen katsomatta, on tärkeää muistaa että maailma ei ole vielä valmis. Näyttelyllä haluamme osaltamme myös muistuttaa, että ihmisten aitoon tasa-arvoon on vielä matkaa.

Anne Lehtelä teoksistaan:
Etsin taiteellisentyöni kautta vastausta, mitä on olla yksilö tässä maailmassa ja yhteiskunnassa. Kuka laatii säännöt, kuka noudattaa niitä ja lopulta millä hinnalla. Työskentely tekniikkani on käsitetaide ja tekstuaalinen installaatiotaide.
Käsitteillä, sanoilla ja merkeillä luodaan yhteneväisyyttä ryhmän sisällä ja suljetaan ulkopuolelle, arvotetaan ja lokeroidaan.
Olen kiinnostunut marginaalin ihmisoikeuksien toteutumisesta globaalilla ja yksityisellä tasolla. Samat ilmiöt toistuvat yhteiskunnassa ajallisena jatkumona, joka hlbt-henkiöiden lisäksi koskettaa kaikkia vähemmistöjä. Henkilökohtainen on poliittista ja tämän teeman työstäminen on ollut raskasta. Tämä on meille paljon muutakin kuin vain yksi näyttely.

Ritva Larsson teoksistaan:
Tutkin vuonna 2011 näyttelyssäni ”Harmaat” seksuaalisuuteen ja sukupuoleen sidotun toiseuden teemaa, maalaamalla mallit osoittelevasti harmaiksi. Tarkoituksena oli taiteen keinoin käsitellä piilossa olevan monimuotoisuuden olemassaoloa, näkymätöntä toiseutta.
Tämän näyttelyn töissä kuvaan monenlaisia ihmisiä traditionaalisen öljyvärimaalauksen keinoin, ihmisten erilaisia parisuhteita ja myös parisuhteen mahdollista puuttumista. Fokuksessa on saavutettu tasavertainen oikeus rakastaa tai olla rakastamatta. Ihmisoikeuksien eteneminen on taiteen tekijälle oikein hyvä syy juhlistaa asiaa myös maalauksen keinoin.

***

Ritva Larsson and Anne Lehtelä’s joint exhibition at Galleria Huuto in Jätkäsaari

Finland has gone through many phases on the way towards legal and social equality with regard to human rights related to sexuality and gender diversity. Homosexuality was decriminalized in 1971 and removed from the psychiatric disorder classification in 1981. However, the legal rights of transgender people are still not at an acceptable level. One big step forward in the continuum of human rights was the Equal Marriage Act that took effect on the 1st of March 2017. It has been sadly interesting to follow the process from a citizens’ initiative to the amendment of the old Marriage Act, including a repeal attempt along the way.

This joint exhibition pays homage to the progress of equality, all work done to promote equality and all those people who have worked tirelessly for the cause. Even though couples who love each other are now equal before the law irrespective of their gender, it is important to remember that the world is not yet complete in this respect. We also want our exhibition to serve as a reminder that there is still some way to go until we achieve real equality of all people.

***

Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/337110673370814/

Näyttely avoinna 27.6.-9.7.2017
Huuto Jätkäsaari

Makasiini L3 (talon eteläpääty, 2. krs)
Tyynenmerenkatu 6, Helsinki
ti – su 12 – 17

 

//////////////////////

Kätketty taide / Hidden art -näyttelystä katalogi

Vuoden 2016 aikana Porissa järjestetystä geokätköilyyn perustuvasta Kätketty taide -yhteisnäyttelystä on ilmestynyt katalogi, joka löytyy osoitteesta:
https://issuu.com/marjoheino/docs/katketty_taide_katalogi

//////////////////////

 

Uusinsilmin_800x800_banneri_

Hiekan ja Emil Aaltosen taidemuseoissa avautuu  17.6. Tampereen taiteilijaseuran Uusin silmin -näyttely.

Tampereen Taiteilijaseuran Uusin silmin -näyttelyssä seuran kuvataiteilijat kommentoivat omilla teoksillaan taidetta Suomen itsenäisyyden eri vuosikymmeniltä.  Taiteemme historian varrelta poimitut teokset antavat kuvallisen ilmaisunsa tapahtumille ja tuntemuksille sadan vuoden ajalta, ja mukaan mahtuu niin suomalaisuutta ylistäviä ja kansallisesti merkittäviä taideteoksia kuin henkilökohtaisia kuvauksia arjen tapahtumista.
Näyttely ennakoi myös Tampereen Taiteilijaseuran omaa 100-vuotisjuhlavuotta 2020.

Anne Lehtelältä on näyttelyssä Hiekan taidemuseolla mukana valokuvateos Haapalehdon tupa (2017, lambda silisec), joka kommentoi Lennu Juvalan maalausta Tuvan sisusta (1954, öljyväri).

***

Näyttely avoinna 18.6.–20.8.2017
HIEKAN TAIDEMUSEO
Pirkankatu 6, 33210 Tampere
Avoinna ti–to 15–18, su 12–15. Suljettu su 25.6.
http://www.hiekantaidemuseo.fi

Näyttelyn opastukset:
ke 21.6. klo 16 / Taidekeskus Mältinranta -> Hiekan taidemuseo
ke 12.7. klo 16 / Hiekan taidemuseo
ke 16.8. klo 16 / Hiekan taidemuseo

haapalehdon tupa

//////////////////////


TAIDE, TIEDE JA MYÖTÄTUNNON POLITIIKKA
-Paneelikeskustelu
su 11.6.2017 kello 13-14:30
Valokuvakeskus Nykyaika


Osallistujat:
Tampereen yliopisto, tutkija Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen
Kaupin vastaanottokeskuksen varajohtaja Tommi Helevirta
Asukkaat Asmahan Kazem ja Ali Ghazi Al-Saaid
Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen Milka Hanhela
Taiteilija Raman Hussain

Moderaattoreina toimivat taiteilijat Anne Lehtelä ja Marja-Liisa Torniainen

//////////////////////

virastotalo_netti

10.5. asti Tampereen Virastotalolla Anne Lehtelän teoksia.

//////////////////////

avajaiskutsuHelmikuussa Hlbti-oikeuksia käsittelevä näyttely Taidekeskus Mältinrannassa

2017 §

Ritva Larssonin ja Anne Lehtelän yhteisnäyttely Taidekeskus Mältinrannassa
Näyttely auki 11.2.-28.2.2017

Seksuaalisuuten ja sukupuolen monimuotoisuuteen sidottujen ihmisoikeuksien kohdalla on Suomessa käyty läpi useita vaiheita kohden juridista ja yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta. Homoseksuaalisuus poistui rikoslaista 1971, psykiatrisesta tautiluokituksesta 1981. Transsukupuolisten juridiset oikeudet eivät tosin vieläkään ole kohdillaan. Yksi tärkeä edistysaskel  ihmisoikeuksien jatkumossa on maaliskuussa 2017 voimaan astuva tasa-arvoinen avioliittolaki.
Lain eteneneminen kansalaisaloitteesta 1.3.2017 voimaantulevaksi laiksi kumoamisyrityksineen on ollut surullisenkiinnostavaa seurattavaa.

Tämä yhteisnäyttely on kunnianosoitus yhdenvertaisuuden etenemiselle, kaikelle sen vuoksi tehdylle työlle ja niille ihmisille jotka tätä työtä ovat aikaansa ja vaivojaan säästämättä tehneet.  Vaikka toisiaan rakastavat parit ovat 1.3. lukien yhdenvertaisia lain edessä sukupuoleen katsomatta, on tärkeää muistaa että maailma ei ole vielä valmis. Näyttelyllä haluamme osaltamme myös muistuttaa, että ihmisten aitoon tasa-arvoon on vielä matkaa.

Anne Lehtelä teoksistaan:
Etsin taiteellisentyöni kautta vastausta, mitä on olla yksilö tässä maailmassa ja yhteiskunnassa. Kuka laatii säännöt, kuka noudattaa niitä ja lopulta millä hinnalla. Työskentely tekniikkani on käsitetaide ja tekstuaalinen installaatiotaide.
Käsitteillä, sanoilla ja merkeillä luodaan yhteneväisyyttä ryhmän sisällä ja suljetaan ulkopuolelle, arvotetaan ja lokeroidaan.
Olen kiinnostunut marginaalin ihmisoikeuksien toteutumisesta globaalilla ja yksityisellä tasolla. Samat ilmiöt toistuvat yhteiskunnassa ajallisena jatkumona, joka hlbt-henkiöiden lisäksi koskettaa kaikkia vähemmistöjä. Henkilökohtainen on poliittista ja tämän teeman työstäminen on ollut raskasta. Tämä on meille paljon muutakin kuin vain yksi näyttely.

Ritva Larsson teoksistaan:
Tutkin vuonna 2011 näyttelyssäni ”Harmaat” seksuaalisuuteen ja sukupuoleen sidotun toiseuden teemaa, maalaamalla mallit osoittelevasti harmaiksi. Tarkoituksena oli taiteen keinoin käsitellä piilossa olevan monimuotoisuuden olemassaoloa, näkymätöntä toiseutta.
Tämän näyttelyn töissä kuvaan monenlaisia ihmisiä traditionaalisen öljyvärimaalauksen keinoin, ihmisten erilaisia parisuhteita ja myös parisuhteen mahdollista puuttumista. Fokuksessa on saavutettu tasavertainen oikeus rakastaa tai olla rakastamatta. Ihmisoikeuksien eteneminen on taiteen tekijälle oikein hyvä syy juhlistaa asiaa myös maalauksen keinoin.

 

Sama näyttelykokonaisuus on myöhemmin keväällä Helsinki Priden aikaan esillä Huuto jätkäsaaressa Helsingissä.

//////////////////////

tampere maja lehtelä

Työskentelen 24.9-16.10. residenssissä Tampera Majassa Tartossa.
Blogia residenssin edistymisestä voi seurata täältä:
annelehtela.com/tampere-maja/

//////////////////////

Press_Release_Cover_Katelyn (2)

Hidden Publication Launch – Thursday, July 21, 2016 @ 6:30pm

Hidden is the first publication presented by 23kg50lb artist collective. This limited edition book features a selection of photographic portraits by thirty-eight artists. The work was produced as a collaborative effort between Toronto based and international artists. Hidden explores the contemporary nature of the self-portrait. Artists challenge the tradition of exhibiting their face as the main component of the photographic portrait, gaining control of representation.

Featuring Artists:
Sebastian Benitez (Canada)
Petar Boskovic (Canada)
Jazmine V K Carr (Canada)
David Caterini (Canada)
Joanne Chung (Canada)
Giselle Mira Diaz (Canada)
Naoise Dunne (Canada)
Danya Ensing (United States)
Sardar Farrokhi (Canada)
Júlia Félix (Brazil)
Shanon Fujioka (Canada)
Katelyn Gallucci (Canada)
Nilou Ghaemi (Canada)
Eve Heino (Finland)
Niina Kiiveri (Finland)
Tuomas Koskialho (Finland)
Merituuli Laatu (Finland)
Anna-Elina Lahti (Finland)
Anne Lehtelä (Finland)
Laura Lehtinen (Finland)
Abigail Lomboy (Canada)
Sofia Matus & Juan Adán Arzate Hoyos (Mexico)
Hyungjo Moon (South Korea)
Anu Mustonen (Finland)
Pat Nav (Canada)
Heidi Persaud (Canada)
Sanni Saari (Finland)
Felipe Sarmiento (Canada)
Chinar Shah & Sun Photo Studio (India)
Farihah Aliyah Shah (Canada)
Niko Skorpio (Finland)
Anna Snyder (Canada)
Elsa Trzaska (Finland)
Christopher Van Doorn (Canada)
Nick Vo (Canada)
Kumiko Wakabayashi (Japan)
Anni Waris (Canada)

 

 

//////////////////////

IMG_1183

Jyväskylän Taiteilijaseuran kesänäyttely MUUTOS
Vaajakosken Wanhassa Woimalassa 19.6.–8.7.2016

Jyväskylän Taiteilijaseura rakentaa vuoden 2016 kesänäyttelynsä eräältä seuran pitkäaikaiselta jäseneltä tulleen idean pohjalta siten, että kultakin osallistujalta esillä on kaksi teosta; vanha ja uusi. Näyttelyssä rinnastetaan teos uran alkuajoilta ja nykyajalta. Teosten yhteydessä on luettavissa myös taiteilijoiden omia tekstejä, heidän omia ajatuksiaan taiteen ja uran kehityksestä.

Teosten aikahaarukka vaihtelee suuresti taiteilijan uran pituudesta riippuen. Vanhimmat teokset näyttelyssä ovat 1960-luvulta ja tuoreimmat tältä vuodelta. Tämä on katsojalle kiinnostava ja keskustelua herättävä kombinaatio. Näyttelyyn osallistuu kolmisenkymmentä Jyväskylän Taiteilijaseuran jäsentä, jotka ovat itse valinneet näyttelyyn tuotavan teosparinsa.

 

jts_muutoskutsu

//////////////////////

kätketty anne lehtelä

 

Kätketty taide/ Hidden Art -näyttely avautuu Porissa 13.5.2016

Kätketty taide on uusi avaus ympäristötaiteen saralla, sen tarkoituksena on esittää elämyksellisen ympäristötaiteen  rinnalla uudenlaisia, kokeilevia sekä myös erilaisia digitaalisia ympäristöjä hyödyntäviä teoksia.  Näyttelyn teemat heijastavat valtakunnallisen Vihervuoden  teemaa Minun maisemani. Muita teemoja ovat kätkö ja salaisuus.

Teokset sijoitetaan Porin kansallisen kaupunkipuiston alueelle geokätköilyn periaatteita mukaillen. Yleisö etsii teoksia koordinaattien tai kartan avulla.

Lehtelän teos löytyy koordinaateilla: N61°29.139, E021°47.605.

Mukana näyttelyssä:
Päivi Allonen, Anette Arlander, Maja Breife, Tonja Goldblatt, Kati Heljakka ja Pirita Ihamäki, Päivi Hintsanen, Arja-Riitta Ihalainen, Heli Koskela, Kari Kärkiluoma, Enni Könnistö, Anne Lehtelä, Henry Merimaa, Laura Myllykangas, Mayumi Niiranen-Hisatomi, Tessa Ojala ja Stella Ojala, Tuomo Savolainen, Hans-Peter Schütt, Veijo Setälä, Merilii Simonen ja Mari Syrén.

Lisää näyttelystä: Porin kaupungin sivuilla

//////////////////////

Taide poliittisena ilmiönä -paneelikeskustelu

Keskiviikko 18.5. kello 21
Ravintola 931, Kehräsaari B,
Tampere

Taide poliittisena ilmiönä. Näin on aina ollut, vai onko? Miten taide pystyy vaikuttamaan asioihin, ihmisiin, ja olosuhteisiin? Keitä taiteella tavoitetaan? Onko nyky-yhteiskunnassa tilaa keskustelulle ja tekemiselle politiikasta taiteen kentällä vai sulkeutuuko apurahat saman tien jos kertoo julkisesti mielipiteensä maailman tilanteesta? Mitä Suomessa tällä hetkellä tapahtuu taiteen kentällä yhteiskunnallisella tasolla?

Keskustelijoina
Anniina Kumpuniemi, tanssija-koreografi, toiminnanjohtaja
Rosa Meriläinen, kirjailija, poliitikko ja yhteiskuntatieteiden maisteri
Matti Huhta aka Sere, muusikko
Anne Lehtelä, kuvataiteilija

//////////////////////

korundi

Piirrä Nyt!
Nykypiirustuksen monet kasvot -näyttely
Rovaniemen taidemuseossa 12.2.2016 – 10.4.2016

“Olen vieraantunut kynästä ja paperista — autenttisesta ja juurevasta tavasta tehdä taidetta, piirtää. Ostan viivani metreissä rullalla. Piirrän teippaamalla. Teos on tehty tiettyyn tilaan ja heijastelee niin tilan ja välittömän ympäristön kuin kulloisen ajankohdankin ilmiöitä ja tunnelmaa. Sekä Lahden että Rovaniemn teokset jatkaisivat “on the wall” -sarjaa uusina tulkintoina esityspaikoista ja -ajankohdistaan.”

Lahden ja Rovaniemen taidemuseot kutsuivat kaikkia suomalaisia ja Suomessa asuvia taiteilijoita osallistumaan nykypiirustusta laajasti käsittelevään Piirrä nyt! -näyttelyyn. Näyttely on Suomessa ensimmäinen uutta suomalaista piirustusta näin kattavasti esittelevä näyttely. Piirtäminen on taiteen alat läpäisevä perusilmaisu ja läsnä jokaisen arkipäivässä.
Piirrä nyt! haluaa esitellä, mitä piirtäminen on juuri tällä hetkellä ja se on avoin kaikille ajateltavissa oleville lähestymistavoille, on sitten kyse taidepiirtämisestä, piirretystä animaatiosta, performanssista tai jostain, jota ei ennen tätä osannut kuvitellakaan. Näyttelyn juryn muodostivat sarjakuvataiteilija Hanneriina Moisseinen, kuvataiteilija Jaakko Rönkkö Suomen taidegraafikot ry:n nimeämänä sekä amanuenssi Maija-Riitta Kallio Lahden taidemuseosta.

Mukana on teoksia seuraavilta taiteilijoilta:
Outi Aho, Tomi Dufva, Bo Haglund, Marjatta Hanhijoki, Iina Heiskanen, Anni Henriksson, Ylva Holländer, Antti Immonen, Rozalia Janovic, Juha Joro, Nikki Jääskeläinen, Iida Kauppinen, Kaisu Koivisto, Outi Koivisto, Pete Koivunen, Piia Kokkarinen, Hanne Kontiola , Sami Korkiakoski, Sini Kosonen, Kirsi Kukkurainen, Reijo Kärkkäinen, Anne Lehtelä, Tiina Lehtimäki, Ulla Liuhala , Satu Loukkola, Sonja Löfgren, Elisa Matikainen, Inka Matilainen, Aaro Matinlauri, Salla Myllylä, Liina Mäki-Patola, Anna Mäkelä, Pauliina Mäkelä, Jenni Niskala, Janne Nytorp, Pilvi Ojala, Timo Partanen, Okko Pöyliö, Petri Reinikainen, Veronika Ringbom, Tuomo Rosenlund, Vappu Rossi, Katri Sipiläinen, Anna Tahkola, Taitelijaryhmä Hyäryllistä, Leila Tanskanen, Eeva Tiisala, Anu Tuominen, Tatu Tuominen, Seija Ulkuniemi, Matti Vainio, Kari Vehosalo & Anne Törmä, Tuuli-Anna Viitanen, Hanna Westerberg.

 

Kulttuuritalo Korundi
Lapinkävijäntie 4
96100 Rovaniemi

 

//////////////////////

lappeenranta_ripustus
(Kuva: Anna Vilkuna)

Lappeenrannan vanhalla teatterilla ripustetaan näyttelyä

Lappeenrannan vanhalla teatterilla 12.2. avautuvan 5000m2 -näyttelyn ripustus on parhaillaan käynnissä. Anne Lehtelän värikkäillä sähköteipeillä toteutettu teos sijoittuu näyttämön kierreportaikkoon.

Tapahtuman taiteilijahaastattelut: Lappeenrannan kaupungin sivuilla
Kuvia ripustuksesta Aamulehdessä: Aamulehti hetki
Lisää näyttelystä: Ylen artikkeli
T
apahtuman fb-sivut: https://www.facebook.com/5000m2/

Kutsu 5000m2-näyttelytapahtumaan

//////////////////////

headlines_netti
(sss-pojat / 2015)

Headliner -näyttely Työväenmuseo Werstaalla 12.1.-14.2.2016

Headliner on otsikoiden ja lööppien juhlaa. Lööpit syntyvät nopeasti ja vaikuttavat tehokkaasti. Ne luovat yleisen ilmapiirin, joka käy kahvipöytien kautta tunteisiin. Headline, otsikko, on eräänlainen uutisen täydellinen kiteytymä.

Tehonrakentajat-taidekollektiivi kutsui elokuussa 2015 yhteiskunnallisesti aktiivisia ja kantaaottavia nykytaiteilijoita rakentamaan etusivun uudestaan. Tuloksena syntyi Headliner-näyttely, johon osallistuu yhteensä 19 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää.
Taiteilijat tuottivat omat uutisensa lööppimuodossa. Projekti toteutettiin tiiviissä aikataulussa, minkä ansiosta lööppeihin syntyi ajankohtainen ja autenttinen ote. Monet taiteilijat tarttuivat teoksissaan hallituksen toimintaan ja sosiaalisen median merkitykseen yhteiskunnassa. Teosten kannanotot ovat moniäänisiä. Teemoja käsitellään toisissa teoksissa ilveillen, toisissa hyvin suorapuheisesti.

Lehtelältä mukana näyttelyssä keväällä 2015 valmistunut sss-pojat -teossarja.

Lisää näyttelystä: Aamulehti Klippi

Komuutti -näyttelytila
Työväenmuseo Werstas
Väinö Linnan aukio 8, Tampere
12.1.-14.2.2016

 

//////////////////////

 

image
Joulukuu 2015:
Terveiset Taiteen edistämiskeskuksen taiteilijaresidenssistä Materasta Italiasta!

////////////////////////////

on_the_wall_II_low
(on the wall / 2015 / 250 x 350 x 50 cm)

 

Piirrä Nyt!
Nykypiirustuksen monet kasvot -näyttely
Lahden taidemuseossa 9.10.2015 – 23.1.2016

“Olen vieraantunut kynästä ja paperista — autenttisesta ja juurevasta tavasta tehdä taidetta, piirtää. Ostan viivani metreissä rullalla. Piirrän teippaamalla. Teos on tehty tiettyyn tilaan ja heijastelee niin tilan ja välittömän ympäristön kuin kulloisen ajankohdankin ilmiöitä ja tunnelmaa. Sekä Lahden että Rovaniemn teokset jatkaisivat “on the wall” -sarjaa uusina tulkintoina esityspaikoista ja -ajankohdistaan.”

Lahden ja Rovaniemen taidemuseot kutsuivat kaikkia suomalaisia ja Suomessa asuvia taiteilijoita osallistumaan nykypiirustusta laajasti käsittelevään Piirrä nyt! -näyttelyyn. Näyttely on Suomessa ensimmäinen uutta suomalaista piirustusta näin kattavasti esittelevä näyttely. Piirtäminen on taiteen alat läpäisevä perusilmaisu ja läsnä jokaisen arkipäivässä.
Piirrä nyt! haluaa esitellä, mitä piirtäminen on juuri tällä hetkellä ja se on avoin kaikille ajateltavissa oleville lähestymistavoille, on sitten kyse taidepiirtämisestä, piirretystä animaatiosta, performanssista tai jostain, jota ei ennen tätä osannut kuvitellakaan. Näyttelyn juryn muodostivat sarjakuvataiteilija Hanneriina Moisseinen, kuvataiteilija Jaakko Rönkkö Suomen taidegraafikot ry:n nimeämänä sekä amanuenssi Maija-Riitta Kallio Lahden taidemuseosta.

Lahden taidemuseo
Vesijärvenkatu 11 A
9.10.2015 – 23.1.2016
http://www.lahdenmuseot.fi/museot/fi/taidemuseo/nayttelyt/aika-on-lahden/


Yle kulttuuri:
http://yle.fi/uutiset/voiko_pyoralla_piirtaa_nykypiirustuksia_esitellaan_ensimmaista_kertaa_laajassa_nayttelyssa/8365588

Etelä-Suomen Sanomien verkkolehdessä näyttelystä:
http://www.ess.fi/uutiset/kulttuurijaviihde/2015/10/08/kaikki-piirtavat-mutta-missaan-niita-ei-nay

PiirraNyt

////////////////////////////

tri9
(yksityiskohta teoksesta: NIMBYismin alkeet kodillisille / 2015)

Pirkanmaan 6. triennaali avautuu yleisölle 12.9.2015!

Anne Lehtelän installaatioteokset osana Pirkanmaan 6. triennaalia käsittelevät kodittomuuden sosiaalisesti eristävää vaikutusta yhteiskunnassa. Lehtelän teokset esillä Tampereella Finlaysonin mediatunnelin videoscreeneillä 12.9.–18.10.2015.

Pirkanmaan Triennaali esittelee alueen ajankohtaista kuvataidetta kolmen vuoden välein. Triennaalin järjestävät Tampereen taidemuseo, Taiteen edistämiskeskuksen Pirkanmaan aluetoimipiste, Tampereen Taiteilijaseura ry sekä Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut. Pirkanmaan 6. Triennaalin kuraattorina on Sirpa Joenniemi ja teemana Ole kuin kotonasi.
Pirkanmaan 6. Triennaalin teoksissa käsitellään yksinäisyyttä, syrjäytymistä, ihmissuhteita, muistoja, omaa lähiympäristöä, perhettä ja identiteettiä, unohtamatta globaaleja ympäristökysymyksiä.

Lisää triennaalista:
http://www.pirkanmaantriennaali.fi/

Kiitos tuesta Taiteen edistämiskeskus:
taike_vaaka_v2-1024x251
lehtela_nimbyisminalkeetkodillisille_1

lehtela_nimbyisminalkeetkodillisille_2

////////////////////////////

Taiteen merkityksestä

Suomen Kuvataidejärjestöjen liiton Gallerian SEINÄn ikkunaan toteutettava teksti-installaatio pohtii taiteen ja kulttuurin merkitystä osana ihmiskunnan selviytymisprosessia.

Teos on syntynyt tekijöidensä vuoropuheluna taiteen roolista ja arvosta yhteiskunnassa.

Taiteilijaryhmä muodostuu Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton hallituksen jäsenistä, jotka seuraavat ja osallistuvat aktiivisesti taidepoliittiseen keskusteluun Suomessa.

Taiteilijaryhmä: Ritva Harle, Kirsi Jaakkola, Anne Lehtelä

Galleria Seinä Helsingin Taiteiden yössä 20.8.2015 kello 18-08.

merkityks_2

seinä_lehtelä

////////////////////////////

headlines_lehtela_sss1
(sss-pojat / juliste / 841 x 594 mm )

Y-festivaalien Headliner-näyttely Tampereella 16.8.2015

Poikkitaiteellinen festivaali pongahtaa pop-up tapahtuman lailla Tampereen ylioppilasteatterille elokuussa. Y-Festivaali on vuodesta 2012 järjestetty kaupunkifestivaali, joka esittelee Y-sukupolven taidetta ja kulttuuria. Festivaalin teemana on tänä vuonna väliaikaisuus. Headliner-näyttelyn kuratoi vuonna 2015 Tehonrakentajat taidekollektiivi.

Headliner -näyttely koostuu täysin lööppijulisteista, jotka ovat kuvataiteilijoiden tulkintoja päivän polttavista uutisista. Teokset ovat esillä ensimmäistä kertaa, joten nämä uutiset ovat taatusti tuoreita!
Lööpit vaikuttavat nopeasti ja tehokkaasti. Ne luovat yleisen ilmapiirin, joka käy kahvipöytien kautta tunteisiin. Headliner -näyttelyssä uutisvalta on taiteilijoilla. Tämän vuoden Y-festivaali ja taidenäyttely on kuin tyypillinen lööppi – yksipäiväinen, välitön ja ajankohtainen!
Näyttelyn englanninkielinen nimi “Headliner” on sanaleikki, jolla viittaamme kuvataiteilijan asemaan. Uskomme kuvataiteilijan rooliin sekä yhteiskunnallisena pääesiintyjänä että toimijana, joka luo etusivuja uusiksi. Mikä tärkeintä: todellinen Headliner ottaa tilan täydellisesti haltuun.

Headliner-näyttely
Tampereen ylioppilasteatteri,
Itsenäisyydenkatu 12

////////////////////////////

Art Athina

Lehtelän taiteen ja taide-elämän sulkeutumista kyseenalaistava teos Child in a barrel esillä Ateenan taidemessuilla 5.-7.6.2015 osana Rajataide ry:n messuosastoa.

image

////////////////////////////

Olohuone 306,4 km² -kaupunkitaidetapahtuma Turussa 10.6.-13.6.2105!

 DSC_7240

Anne Lehtelä // Nautakollaaseja // installaatio

MU! Naudat pääsevät irti Turun kaupunkikuvassa: bussipysäkeillä laiduntavat lehmät ottavat kantaa taiteilijan toimeentulokeskusteluun.

Anne Lehtelä tuo Olohuoneeseen kolmen teippaustekniikalla toteutetun teoksen sarjan, joka käsittelee ajankohtaisia teemoja taiteilijan toimeentulokeskustelussa. Tekstuaalisen kuvataiteen ja katutaiteen rajamaastoon sijoittuvat teokset on sijoitettu bussipysäkkien lasiseiniin. Lehtelän idea käyttää nautaa taiteen kommentaattorina on saanut alkunsa taiteilijoiden rinnastamisesta maatalousyrittäjiin.

Anne Lehtelä on suomalainen kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee Tampereella.
 Lehtelä tutkii teostensa kautta sosiaalisia ja yhteiskunnallisia teemoja. Lehtelä etsii vastausta, mitä on olla yksilö tässä maailmassa ja yhteiskunnassa. Kuka laatii säännöt, kuka noudattaa niitä ja lopulta millä hinnalla.

Lisää tapahtumasta:
http://www.olohuone.org/festivaali/taiteilijat_teokset/

http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/kulttuuri/taidettako-kysyy-kymmenvuotias-olohuone-festivaali

////////////////////////////

Pirkanmaan 6. triennaalin taiteilijavalinnat julkistettu

Anne Lehtelän asunnottomuutta käsittelevä teos ensi syksynä osana Pirkanmaan 6. triennaalia Tampereella.

Pirkanmaan 6. Triennaalin kuraattori Sirpa Joenniemi valitsi teokset teemaan Ole kuin kotonasi yhteensä 130 ehdotuksen joukosta. Taiteilijoiden toivottiin lähestyvän kotia mahdollisimman monesta eri näkökulmasta, niin paikkana, instituutiona kuin käsitteenäkin.

Lisää triennaalista:
http://www.pirkanmaantriennaali.fi/

////////////////////////////

Satakunnan kansan arvostelu näyttelystäni Porissa:
Kati Heljakka / 19.3.2015

Graafista taidepolitiikkaa

“Kesy. Anne Lehtelä P-galleriassa 29. maaliskuuta saakka.

Vihdoinkin kadulle antava ikkunalasi on valjastettu ansiokkaasti ripustuspinnaksi, ajattelen saapuessani P-gallerian maaliskuiseen näyttelyyn. Näyteikkunan räväkkä teksti ohjaa kevätvalosta sisätiloihin ja Anne Lehtelän seinille asettaman taidepuheen pariin.

Sisällä galleriassa tekstuaalinen härnäys jatkuu. Kirjaimet edellä mennään, koska asia voisi olla vaikea vangita kuviin. Visuaalisessa viestisisällössä kiehtoo teoksen asettuminen gallerian valkoisiin kuutioihin: Täsmällisyys ihastuttaa iskevyydellään, mutta samalla pohdin viestin hukkumista ankaraan graafisuuteen. Hautautuuko sanoma sisustustekstin alle?

Kesy-katselmuksen muutamat installaatiot osoittavat, ettei kyseessä ole ainoastaan graafisen suunnittelijan taidonnäyte tai provokatiivinen väliintulo; lihallisemmat tilateokset puhuvat myös kolmiulotteisesti operoivan taiteentekijän läsnäolosta. Lehtelän agendalla on luovan yksilön asema yhteiskunnan tukijärjestelmissä tai vaihtoehtoisesti sen vajavaisuuksien verkoissa.

Pääsy pienempään huoneeseen on rajattu kettingein: Kahleiden estämä pääsy toiseen huoneeseen kuvaa terävästi rajoja ja rajanvetoja taiteen, päättäjien ja kuluttavien yleisöjen välillä. Näyttelykävijää silitetään vastakarvaan siinä missä koko taideinstituution byrokraattista ekosysteemiäkin.

Käänteiseen logiikkaan tukeutuva näyttelynimi jää kiehtovan avoimeksi tulkinnoiltaan. Viileän intellektuellina välittyvä taideaiheen käsittely on yhtä aikaa juuri sitä, mitä P-galleria politiikan värittämän kevätkuun alla tarvitsi, mutta kutsusta katsovan hahmon läpitunkemattomaksi kiillotetussa kuoressa on myös jotain hätähuudon kaltaista. Emotionaalisen sisällön loistaessa poissaolollaan tulee näyttelytiedotteesta suurennuslasi muutoin paperisen etäiseksi jäävän taiteilijayksilön tarkkailuun.”

http://www.satakunnankansa.fi/Arvostelut/1194968427413/artikkeli/graafista+taidepolitiikkaa.html

////////////////////////////

lehtela_kutsu

Kesy
13.3.–29.3.2015
Porin Taiteilijaseuran
P-galleriassa

Taiteilija tavattavissa gallerialla 29.3. kello 14-16.
Tervetuloa!

Näyttelykokonaisuus pohtii vapauden käsitteen kompleksisuutta ja riippumattomuutta, jota näennäisesti vapaassa elämässämme emme koskaan pysty saavuttamaan. Rajoitteita voivat olla oman menneisyyden ja arvojen taakka. Velvoitteet, joita hyvinvointivaltiossa vapaasta tahdostaan elävällä ihmisellä vääjäämättä  on oman elintapansa säilyttämiseksi.

Vapaus on aina valintoja irrottautua tai haluta kuulua osaksi jotakin. Vapaus voidaan musta-valkoisesti nähdä anarkistisena pyrkimyksenä irrottautua yhteiskunnasta instituutiona, joka sisältää tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Ihmisen hakiessa yksityisyyttä, kansakunta taistelee itsemääräämisoikeuden puolesta. Vapautta on kuitenkin myös tasa-arvoinen mahdollisuus kuulua, osallistua ja sitoutua.

P-galleria
Yrjönkatu 3, 28130 Pori
ke-pe 14-18 / la-su 12-16

Satakunnan kansan kritiikki näyttelystä:
http://www.satakunnankansa.fi/Arvostelut/1194968427413/artikkeli/graafista+taidepolitiikkaa.html

////////////////////////////

Kesy

LÄNSITUULTA -VÄSTLIG VIND -näyttely esillä Seinäjoen Taidehallissa 14.2. -15.3.2015.

Taiteilija Tuija Arina – Sundelin juryttämä näyttely avautuu 13.2. Seinäjoella.
Näyttelyyn osallistuvat: Leo Ackley, Cata Ahlbäck, Henna Aho, Peter Borotinsky, Paula Blåfield, Kia Bruun, Arto Dahlbo, Seppo Kari, Anu Halmesmaa, Asko Halme, Päivi Hintsanen, Annina Huovinen, Heli Huotala, Lars Höglund, Jani Järvinen, Maire Laasanen, Tiina Lehtimäki, Anne Lehtelä, Ossi Lehto, Michael Linder, Marita Perttula, Susanne Paavola-Lehtinen, Elisa Kaikkonen, Petra Kallio, Anna Katriina Puikko, Petra Koivisto, Marja Kolu, Hanne Kontiola, Harri Lehtinen, Lotta Leka, Liisa Malkamo, Riitta Moilanen, Matias Nyström, Seija Rissanen, Maire Ruotsalainen, Helena Saari, Hans-Peter Schütt, Sture Sunabacka, Seppo J. Tanninen, Jaana Valtari, Mirva Vittaniemi, Annita Ödman

Lisätietoa: http://www.vaasantaiteilijaseura.fi/lansituulta-nayttelyyn-valitut-taiteilijat/

////////////////////////////

Not Another Public Process -näyttely avautuu 4.12. Bergamossa, Italiassa

Teoksiani on esillä Upper Lab -gallerian Not Another Public Process -näyttelyssä Bergamossa 4.12.-20.12.2014.

WP_20141202_023
***

Exhibition Not Another Public Process starts from a fictional quote that could have been stated by different fictional characters in the current political and societal climate. Contemporary forms of combinations of activist and visual art have challenged political processes and democratic societies. Art has changed how we understand public and media space and the limits of it. “Not Another Public Process” have been stated by a frustrated politician getting tired of artistic activism.

Participating artists are Timo Bredenberg, JP Kaljonen & Johanna Raekallio, Anne Lehtelä, Heidi Saramäki, Jukka Silokunnas and Teemu Takatalo.

Exhibition is realized in the context of the collaboration between artist-run Rajatila Gallery at Tampere Finland and Upper Lab at Bergamo, Italy. It is curated by Jussi Koitela. As another part of the collaboration is exhibition organized by curator Emanuele Meschini and artists from Upper Lab at Gallery Rajatila June 2015. Exhibition is supported by Frame Visual Art Finland and Arts Promotion Centre Finland.

More information:
http://www.laboratoriohg80.it/

////////////////////////////

Sarjakuvaa Monstera zinessä!

Monstera zinessä joulukuussa 2014 julkaistaan sarjakuvani Kakkapää / Poophead vuodelta 2009.

Monstera-zine on pienlehti, jonka jokaisella numerolla on oma teemansa. Zinen teemana joulukuussa 2014 on Teini-ikä. Monstera-zine on kannanotto vapauden, taiteen, tasa-arvon ja DIY-kulttuurin puolesta.

Nettijulkaisuun:
http://issuu.com/monsterazine/docs/monsterazine_web_1214

////////////////////////////

Kesällä 2015 Olohuone 306,4 km²

Teoksiani on kesällä 2015 esillä osana Olohuone 306,4 km² -kaupunkitapahtumaa Turussa. Teippaustekniikalla toteutetut teksti-installaationi käsittelevät taiteilijoiden toimeentuloa.

Olohuone 306,4 km² -julkiseen tilaan sijoittuva kaupunkitaidetapahtuma järjestetään ensi kesänä kymmenennen kerran teemalla: Taidetta(ko)?! Näyttelyn teokset pohtivat taiteilijuutta, taidetta sekä taiteen tekemiseen ja kuluttamiseen liittyviä rakenteita.

Olohuone 306,4 km² -kaupunkitapahtuma
5.-13.6.2015
Turun kaupungin keskusta-alueella

Lisätietoa tapahtumasta: http://www.olohuone.org/

////////////////////////////

ArtHelsinki14

Teoksiani on esillä Helsingin taidemessuilla 10.-16.9.2014 Rajataide ry:n galleriapisteellä. Tervetuloa!

ArtHelsinki
Messukeskus
, halli 5
Helsinki/Pasila

Avoinna yleisölle:
torstaina 11.9. klo 14-18
perjantaina 12.9. klo 10-19
lauantaina 13.9. klo 10-18
sunnuntaina 14.9. klo 10-18

Lue lisää taidemessuista:
http://www.messukeskus.com/Sites3/Habi14/Kavijat/Tietoa/ArtHelsinki/Sivut/default.aspx

////////////////////////////


Kesänäyttelyitä

Uusia teoksiani nähtävillä kesän aikana kahdessa yhteisnäyttelyssä: Ars Auttoisten ja Tampereen taiteilijaseuran kesänäyttelyissä. Auttoisten kesän näyttelyn teemana on ollut epävarmuus tulevasta. Tampereen Taiteilijaseuran kesänäyttelyssä teokset ovat esillä ilman tekijöiden nimiä. Taiteilijat paljastetaan vasta näyttelyn lopussa näyttelyn päättäjäisissä.

Ars Auttoisten kesänäyttely
Taidekeskus Ars Auttoinen 14.6.-10.8.2014
Keinuhongantie 17, 17610 Auttoinen

Tampereen taiteilijaseuran kesänäyttely
Taidekeskus Mältinranta 22.6.-8.7.2014
Kuninkaankatu 2, 33210 Tampere

Lisää Ars Auttoisten kesännäyttelystä:
http://www.ess.fi/uutiset/kulttuurijaviihde/2014/04/06/ars-auttoisten-kesanayttely-laajenee

Lisää Tampereen taiteilijaseuran kesänäyttelystä:
http://tampereen-taiteilijaseura.fi/events/taiteilija-vailla-nimea-tampereen-taiteilijaseuran-kesanayttely/

IMG_0203_ripustus

 Ars Auttoisten ripustuksesta 12.6.2014 teos Confused.

////////////////////////////

1015999_10152282444157964_6845698093418236925_o

Uusia teoksia esillä Pop Up Art House:ssa Helsingissä!

Pop Up Art House -näyttely
16.4.-17.5.2014
Diana-näyttämö
Erottajankatu 7, Helsinki
ma-ti 17–21 / ke-pe 17-02 / la 12-02 / su 12-21.

The fine art selection of Pop Up Art House spring 2014 converses about feminism using means of installation, sculpture, video and photograph. Finnish and international artists form a carnivalesque visual dialogue about definitions of gender.

Pop Up Art House is a queerfeministic cozy living room and bar with lots of music, performance art, dance, theatre, art and drinks in the heart of Helsinki. We are a party space that rises for a month to then evaporate again.

We move in and out two times a year and create an open living room that will be torn down afterwards. Each period has a specific theme. In spring 2014 we focus on “Communication”. All of the activity in the space will relate to this theme. The selection is explicit and made by a group of people from a variety of artistic fields.

The exhibition includes works from Anne Lehtelä, Kaisa Luukkonen, Sarah Lüdemann, Pia Männikkö, Anna­Sofia Nylund, Malin Nyqvist, Karoliina Paappa, Veera Salmio, Pauliina Turakka and Anton Wiraeus. It is curated in tandem by Kaisa Luukkonen and Pia Männikkö.

Koko Pop Up Art House:n ohjelmisto:
http://blauefrau.com/pop-up-art-house/popup-news/

save_me

////////////////////////////

kutsu_porvoo

Anne Lehtelän näyttely Girl Named Art
Porvon Taidehallissa 14.2.-9.3.2014

Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo
ma-pe 11-19 // la-su 11-16
vapaa pääsy

Taide on uhmaikäinen vanhus, epävarma aikuinen ja häpeilemätön Itsevaltiaaksi kruunattu lapsi. Taide on ilmiö, joka elää inhimillistämisestä. Vaikka taiteella on tekijä, ilmiön voima tulee sisältäpäin — uskomuksesta mystisestä vapaasti elävästä organismista nimeltään taide.

Kulttuuriin kohdistuvia säästöpaineita perustellaan väittämällä, että taide ei ole tarpeellista.  Tarve syntyy elinehdosta. Tarve tulee sisältä, luolaihmisen liskoaivoista, jotka tykittävät alitajuntaan ajatusta selviämisestä. Halu on lyhytaikaista ihmisen kiusauksille myöntymistä. Ihminen voidaan kasvattaa haluamaan, ohjata oikeaan suuntaan. Halu voi kasvaa illuusioksi tarpeesta.

Tarve on kuitenkin kirjoitettu soluihin. Ihminen tarvitsee kiinnekohtia sosiokulttuuriseen ympäristöönsä. Taide on etsimistä, ymmärtämistä ja sitoutumista. Tärkeimpiä rakennusaineita inhimillisessä elämässä.

Näyttelyä on tukenut Taiteen Edistämiskeskuksen Pirkanmaan maakuntarahasto. Kiitos!

***

Uusimaa, 13.3.2014 artikkeli Girl named art valloittaa Taidetehtaalla lehden nettisivuilta:
http://www.uusimaa.fi/artikkeli/279759-girl-named-art-valloittaa-taidetehtaalla

Radio Vega, 14.2.2014 artikkeli ja haastattelu Ylen nettisivuilta:
http://svenska.yle.fi/artikel/2014/02/13/text-blir-konst

Borgå bladet, 12.2.2013 artikkeli Annes textuella konst ger rum för tankar näkyy vain tilaajille linkin takana: http://bbl.fi/kultur/2014-02-12/567466/annes-textuella-konst-ger-rum-tankar

 

taidekatoaa“Taide katoaa, kun puheeksi tulevat — valkoiset seinät”

karkuriKarkuri

seinaa

////////////////////////////

hitandrun
Lehtelän kutsunäyttely
Hit and run
7.1.-30.1.2014
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto, SKjL:n
SEINÄ-galleriassa
(Mannerheimintie 19 b, Helsinki)

Kulttuurista säästetään — ja miksi maksaa, jos halvalla saa. Taide on kulutushyödyke, jonka markkina-arvo perustuu haluttavuudelle ja tarpeelle.

Taiteen alennustila lähtee yksiselitteisestä ajatuksesta, että taide ei ole tarpeellista.   Tarve syntyy elinehdosta. Tarve tulee sisältä, luolaihmisen liskoaivoista, jotka tykittävät alitajuntaan ajatusta selviämisestä. Halu on lyhytaikaista ihmisen kiusauksille myöntymistä. Ihminen voidaan kasvattaa haluamaan, ohjata oikeaan suuntaan. Halu voi kasvaa illuusioksi tarpeesta.

////////////////////////////

WP_20131217_005
Olen joulukuun 2013 residenssissä Suomen Taiteilijaseuran Grassinan ateljee-talolla Firenzessä. Residenssin aikana työstän uusia teoksia helmikuun näyttelyyn Porvoon Taidehalliin.

17.12. sain tiedon, että Tampereen Saskiat ovat myöntäneet minulle tunnustusstipendin. Kiitos!

////////////////////////////

confused

(Confused / 2013 / installaatio / 240 cm x 210 cm)

Anne Lehtelän teoksia osana
Elävää taidetta Häme! – Hämeen aluetaidenäyttelyä
12.10.2013–19.1.2014
Riihimäen taidemuseolla

Temppelikatu 8, 11100 Riihimäki
avoinna ti–to klo 11–18 pe–su 11–17

12.10.2013 avautuvaan Elävää taidetta Häme! Hämeen aluetaidenäyttelyyn valikoitui lähes sadan hakijan joukosta 28 taiteilijaa/ taiteilijaryhmää. Valinnat suoritti kuvataiteilija, animaatio-ohjaaja Anne Savitie. Näyttely liittyy Art Häme ´13 taideviikkoihin Riihimäellä. Taiteen edistämiskeskus – Kaakkois-Suomen ja Hämeen toimipiste tukee näyttelyä.

Näyttelyn kuraattori Anne Savitie kuvailee näyttelykokonaisuuteen valikoituneita teoksia ja teemaa:
“Elävä taideteos pitää sisällään jonkin tuoreen ajatuksen. Se on tehty elämänläheisistä motiiveista käsin, eikä valkoista galleriatilaa varten. Elävä taide herättää tunteita ja ajatuksia ja puhaltaa kokijaansa henkeä. Se kommunikoi elämän kanssa ja voi myös ottaa kantaa yhteiskuntaan. Radikaali taide elää tässä hetkessä ja on altis muutoksille.”

Lue lisää näyttelystä:
http://www.riihimaki.fi/Riihimaki/Taidemuseo/Nayttelyt/Elavaa-taidetta-Hame/

sirnö_lehtelä(Taiteen Edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö avasi näyttelyn Riihimäen taidemuseolla 11.10.)

////////////////////////////

kalat
(Jos kaupunki tulvisi / 2013 / ilmastointiteippi / 2,7 m x 4,8 m)

Anne Lehtelän teos Jos kaupunki tulvisi osana Multicoloured Dreams -ryhmän Kirjottu kaupunki -katutaidenäyttelyä. Ryhmän maalaten, piirtäen, kirjoen, teipaten yms tehtyjä teoksia esillä remontissa olevan Helsingin Wanhan kauppahallin rakennusseinissä.
Lehtelän teos on toteutettu ilmastointiteipillä kovalevyseinään. Teos on esillä olosuhteiden salliman ajan. Syksyn kosteus, lämpötilan muutokset ja liikenteen pöly vaikuttavat teoksen pysyvyyteen.

22.9.2013-
Helsingin Wanha Kauppahalli / Eteläranta

////////////////////////////

kortti
MailArt – Gradana

Kuvataide etsii jatkuvasti uusia muotoja esittää teoksia. Lähiaikoina on ollut useitakin postitaide näyttelyitä, joissa pienikokoinen taideteos lähetetään postin kautta taiteen kokijalle. Päätin tällä kertaa ottaa osaa Espanjalaisen Granadan yliopiston MailArt -taidetempaukseen omalla pikku työlläni.

“I talk about dialogue and write monologues” -teksti pohtii yhteydenpidon dialogisuutta. Kirje tai kortti saattaa olla osa pitkään jatkuvaa ja polveilevaa keskustelu, mutta esittää aina vain yhden kannan — monologin — kerrallaan.

Teos on toteuttettu postikorttina teippaustekniikalla.

////////////////////////////

onthewall_pieni(on the wall / 2013 / installaatio / 210 cm x 210 cm x 50 cm)

Confusing -yksityisnäyttely
14.9.-1.10.2013
 Studio Mältinrannassa, Tampereella

Anne Lehtelän teokset käsittelevät yhteiskunnan sosiaalisesti eristäviä rakenteita. Tekniikaltaan installaation ja tekstuaalisen kuvataiteen välimaastoon sijoittuvat teokset on toteutettu teippaamalla gallerian lattia- ja seinäpintaan.

Toistuvana teemana Lehtelä pohtii teoksissaan yhteiskunnan sekä ihmisen itse itselleen luomia rajoja, kontrollia ja eristäytymistä. Mitä on olla ihminen tässä maailmassa ja yhteiskunnassa. Kuka laatii säännöt, kuka noudattaa niitä ja millä kustannuksella.

Tiedätkö tunteen olla niin pieni ja arvoton, että muutut mykäksi ja liukenet lattiaan. Arvottomuus on julmaa. Yrität puhua, mutta kukaan ei kuule. Sinua vaienneta, kukaan vain ei kuuntele. Yrität nousta ylös, mutta joku kävelee ylitsesi. Sinua ei pidellä maassa, joku vain seisoo rintakehäsi päällä. Tunne voi kestää vain lyhyen hetken, mutta muistista se ei katoa pitkään aikaan.

Anne Lehtelä
anne.lehtela(at)gmail.com

Taidekeskus Mältinranta
Avoinna ma-to 12-18 / pe-su 12-16
Kuninkaankatu 2, 33210 Tampere
http://www.tampereen-taiteilijaseura.fi

 

lehtela2
(on the floor / 2013 / installaatio / 600 cm x 510 cm)

////////////////////////////

dialogue_lehtela(Dialogue / 2013 / installaatio / 130 cm x 110 cm)

Anne Lehtelän teos Dialogue esillä osana Pin-C2013 -näyttelyä
19.6.-26.7.2013
Fellmannia Galleria, Lahti

Kirkkokatu 27, Lahti

Scientific data can be a source of inspiration for purely artistic projects or cooperation channel between the artist and the researcher. Science, however, has factor binding obligations with respect to the scientific tradition and the concept of objectivity. Artist may seek the inspiration and collect data working on it with a new differing way and suspend the investigation on the point that serves end result best artistic way.

The artist is not obliged to interpreted and present end result in a one given way. Art requires the viewer knowledge relating to somewhat irrational and subjective system of the arts. So called “freedom” is in relation to the undeniable truth of the scientific presentation. Subjectivity plays an important and valued role in arts.

I were inspirited by Sanna Hildens and Teemu Laines (Hilden & Laine) examination of dialogue and Anna-Maija Nisulas and Aino Kiantos (Nisula & Kianto) comparison of lateral thinking and improvisational theatre based methods. I began wondering, what roles dialogue takes in artistic work?  Observational methods used in arts can be roughly divided on those which orientate interest in the history, the formalist features and the immediate contents. As artist I tend to seek after dialogue in society taking myself role of the observer.  My working process is monologue witch — hopefully — changes to dialogue while brought the sight of spectator. Am I not seeing my self as marginalized but I may be marginalizing.

Hilden, S. & Laine, T. 2013. Metaphors enabling interactive use of management control.
Nisula, A-M. & Kianto A. 2013. A comparison between the lateral thinking and improvisational theatre based method for improving participatory innovation.

////////////////////////////

tanssi_lehtela
(Tanssi / 2010 / video / 3:29 loop)

Anne Lehtelän videoteos Tanssi screeningissä Galerie ToolBoxissa Berliinissä 19.7.2013.
Videoscreeningin aiheena on arjen ja taiteen vuorovaikutus.

////////////////////////////

I juoksu I
(Juoksu / 2011/ video / 0:29 loop)

Anne Lehtelän videoteos Juoksu / Run mukana taide- ja kulttuurilehti MAKE8ELIEVE numerossa 4.

Juoksu -teos tutkii kohtuuden käsitettä liikunnan kautta. Lopuunpalaminen on paljon puhuttava aihe, joka on kokoajan läsnä. Loppuunpalaminen on kohtuuden ylittämistä. Kuten missä tahansa asiassa elämässä myös terveydessä on olemassa yliannostuksen mahdollisuus. Jossain tulee vastaan raja joilloin hyväksi koettu liikunta ja kuntoilu muuttuu rakentavasta tuhoavaksi elementiksi. Liikuntaan voi rakentua tuhoava riippuvuussuhde. Endorfiinien pumppautuessa vereen mieli käskee jatkaa fysiikan jo pettäessä.

Teoksen aikana juoksen endorfiini piikissä itseni luhistumispisteeseen juoksumatolla. Tästä “suorituksestani” olen koostanut noin 4 minuuttisen looppaavan videon, jossa näkyy fyysisen hyvänolon tunteen vaihtuminen tuskaan, “kun menee yli”.

“MAKE8ELIEVE is an online magazine, born of a collaboration between two artists, Michelle Marie Murphy (Ohio) and Baptiste Lefebvre (a.k.a. Cetusss) (Switzerland). With MAKE8ELIEVE, we’d like to build international connections by publishing creative interpretations of one topic per issue. We believe we can organize an intelligent, challenging, and well designed magazine with contemporary and unusual topics.”

Katso: http://issuu.com/make8elieve/docs/m8-04

////////////////////////////

tutkielma
(Väritutkielma / vuodelta 2009 / akryyli kankaalle.)

Anne Lehtelän maalauksia esillä Tampereen ammattikorkeakoulun Kuvataiteen koulutusohjelman tukikeikalla Tampereella 15.8.2013.

Lehtelä on Tampereen ammattikorkeakoulun alumni. Lehtelä on osallistunut kevään aikana myös Rajataide ry nimissä tehdyn kannanoton kirjoittamiseen ja mielenilmaukseen kuvataiteen koulutusohjelman säilyttämiseksi Tampereella.

Tampereen ammattikorkeakoulun hallitus esitti keväällä 2013 kuvataiteen koulutusohjelmaa lakkautettavaksi taloudellisista syistä. TAMK ei aio hakea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä koulutusvastuuta kuvataiteen koulutukselle syyskuussa 2013. Koulutusohejlman lakkauttamispäätös on herättänyt mittavaa vastarintaa Tampereen kulttuuriväen keskuudessa. Kuvataiteen koulutusohjelma on valtakunnallisesti tunnustettu ja arvostettu sekä keskeinen alueellinen kulttuurialan toimija.

////////////////////////////

pohjalainen

(Artikkeli Pohjalaisessa 2.6.2013 Confusing -näyttelystäni Vaasassa Black Wall Gallery:ssä.)


Confusing

Anne Lehtelän näyttely Black Wall Galleryssä / 
utställning i Black Wall Gallery
31.5.-20.6.2013

Korsholmanpuistikko 6-8, kasarmi 13, Vaasa

Taide voi vaatia. Tulkitsijalle jää kuitenkin lopulta mahdollisuus itsesuojeluun katsomalla ohi tai pois — jopa sokeutumalle ympäristölleen. Tulkitsijalla on aina vapaus valita, mitä taide tai yksittäinen teos hänelle merkitsee tai on merkitsemättä riippumatta teoksen subjektiivisesta tekijästä. Temaattisesti näyttely leikkii taiteessa nähdyksi tulemisen, nähtäväksi tuotavan ja näkemisen subjektiivisuuden problematiikalla.

Anne Lehtelä on tamperelainen kuvataiteilija. Lehtelä käsittelee tekstuaalisen kuvataiteen keinoin yhteiskunnan sekä ihmisen itse itselleen luomia rajoja, kontrollia ja erilaisia konflikteja. Tutkimuksellinen taustatyö on usein osana uusien teosten työstämistä. Kielellisiä konfliktien ja dialogisuuden tutkiminen on hyvin vahvasti mukana myös Confusing -näyttelyn kuvataiteellisia teoksia.

Lisätietoja:
Anne Lehtelä
anne.lehtela@gmail.com

////////////////////////////

lehtelä_sponsori

Porissa nähtiin kesällä 15.7.-19.7.2013 Porin kulttuurisäädön kuratoima Sponsori -yhteisnäyttely.

Anne Lehtelä osallistui näyttelyyn tekstuaalisella installaatioteoksella. Julisteesta ja mainosständistä koostuneella teoksella Lehtelä otti kantaa julkisten tilojen mainontaan ja viihtyisyyteen sekä avoimen kaupunkitilan tarpeeseen.

lehtelä_sponsori2
////////////////////////////

cronberg
Osallistuin MEP Tarja Cronbergin vieraana Iranilaisen taiteen näyttelyn avajaisiin Euroopan parlamentissa Brysselissä 30.1.2013.

////////////////////////////

welcome_hyvinkaa

Keskiviikkona 5.12. avautuneessa Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton vuosinäyttelyssä on esillä Anne Lehtelän installaatioteos Don`t mind me.

“Yksinkertainen teksti leikkii nähdyksi tulemisen ja nähtäväksi tuotavan problematiikalla. Mistä katsomme ohi ja mille sokeudumme? Teemallisesti installaatiossa jatkuu vuoden 2012 aikana käsittelemäni asunnottomuuden ja siitä johtuvan sosiaalisen eristymisen tematiikka”, Lehtelä kommentoi teoksen lähtökohtia.

Näyttelyjuryn mukaan SKjL 2012 vuosinäyttely on ”monipuolinen katsaus siitä millaista taidetta tänä päivänä tehdään. Yhtä nimittäjää ei löydy, sillä niin teknisesti kuin sisällöllisesti tekeminen on laaja-alaista. Vuosinäyttelyyn valikoitui teoksia, jotka hämmästyttivät, ihastuttivat, kiinnostivat ja herättivät ajatuksia. Teokset ovat hyvin toteutettuja ja omaavat myös sisältöä ja kestävät katselun”.

SKjL 2012 -vuosinäyttely pidetään Hyvinkään Taidemuseossa 6.12.2012-27.1.2013. Näyttely on avoinna ti-to klo 11-18 ja pe-su klo 11-17. 

////////////////////////////

Rajataide_AL_041012

(Aamulehdessä 4.10.2012 / Teksti Katri Kovasiipi / Kuva Eriika Ahopelto)

Minulla oli ilo ottaa vastaan kuvataiteen valtionpalkinto Rajataide ry:n puheenjohtajana 28.9. Helsingissä.
Palkinnon jakoi kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki. Onnea Rajataide!

Tässä puheeni juhlatilaisuudessa:

“Arvoisa ministeri, hyvät naiset ja herrat,
minulla on ilo olla ottamassa vastaan tätä palkintoa Rajataide ry:n puheenjohtaja, mutta todellinen kiitos kuuluu jäsenillemme.

Jäsenet rakentavat yhdistyksen itsensä näköiseksi. Rajataide on 16 vuotta toiminut taustatukena ja tarjonnut puitteet uransa alkuvaiheilla olevien taiteilijoiden toteuttaa omia hankkeitaan.

Taiteilija on ammatti, johon työ kouluttaa. Me olemme tukena opintojen jälkeen siinä vaikeassa vaiheessa, kun töitä tarvitaan ammatin rakentamiseksi. Kuvataiteijilijana työskenteleminen vaatii kovapäisyyttä, pitkäjänteisyyttä, tukiverkostoja ja aina välillä myös inasen rohkeutta. Liian moni ammattiin kouluttautunut luovuttaa yrittäessään yksin. Rajataide tarjoaa väylän verkostoitumiseen sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti.

Kuvataiteissa haasteet ovat hyvin samankaltaisia kuin yhteiskunnassa yleensäkin. Haluamme kehittää päätöksentekoa edelleen avoimempaan suuntaa ja rohkeasti rikkoa kirjoittamattomia sääntöjä siellä missä se on tarpeen. Yhdistyksemme on onneksi täynnä päteviä ja tekeviä ihmisiä, jotka ovat halunneet kehittää yhdistystä yhä vahvemmaksi toimijaksi, joka myös pystyy nopeasti reagoimaan ajankohtaisiin ilmiöihin taidekentällä.

Kiitos heille kaikille,
ja kiitos tästä tunnustuksesta valtion kuvataidetoimikunnalle.
Rajataide kiittää.”

Lue Taiteen keskustoiminkunnan sivuilta palkinnosta
Lue Helsingin Sanomien artikkeli

rajataide_valtionpalkinto_280912

rajataide(Kuva Helsingin Sanomat 28.9.2012 / Kimmo Mäntylä)

////////////////////////////

tanssi_lehtela

Lauantaina 3.12. avautuneessa Suomen Taiteilijaseuran Nuoret2011 -näyttelyssä on esillä Anne Lehtelän videoteos Tanssi.

“Tanssi on elämäkulku, jossa yksittäiset sattumukset hukkuvat ja unohtuvat. Kun liike erotetaan kontekstistaan sen luonne  muuttuu. Tutkin toiston ja monistamisen kautta liikkeen luonteen muuttumista. Yksittäinen liike muuttuu pinnaksi. Lyönti muuttuu tanssiksi. Ja lopulta on vain eteenpäin liikkuva pinta.”, Lehtelä kuvailee toiston kautta esittävyyttä rikkovaa teostaan.

Nuorten näyttely on vuodesta 1939 jatkunut kuvataiteen traditio, jolla on tuoreustakuu, sillä se esittelee vain alle 35-vuotiaiden taiteilijoiden teoksia. Näyttelyn suosio on nuoren taiteilijoiden keskuudessa aina ollut  suuri ja karsinta kova: tänä vuonna mukaan mahtui 436 hakeneesta 56 taiteilijaa. Nuoret 2011 perustuu vapaaseen tarjontaan, josta Suomen Taiteilijaseuran kokoama jury on valinnut Taidehallissa nyt esillä olevan kokonaisuuden.

”Nuoret 2011 ei ole arvottava pysäytyskuva kuvataiteen tämänhetkisestä tilasta. Jury valitsi ne taiteilijat ja teokset, jotka voisivat olla kiinnostavia tällä hetkellä.  Nuorten näyttelyssä korostuvat avoimuus ja etsiminen, kysymykset vastausten sijaan”, kertoo Antti Tanttu juryn työskentelystä.

Taiteilijoita kehotetaan näyttelyn yhteydessä pohtimaan motiivejaan taiteentekemiseen ja mikä ylipäätänsä on todellista. “Todellisuus on aina subjektiivista. Ei ole yhtä todellisuutta ja yhtä totuutta vaan useita muuttuvia todellisuuksia dialogissa muiden kokijoiden kanssa. Joidenkin käsitykset todellisuudesta ovat kauempana toisistaan, toisten käsitykset taas osuvat yksiin. Arvovalinnat tehdään suhteessa omaan todellisuuskäsitykseen. Puhun usein suojelemisesta. Suojeltaessa tullaan aina rajanneeksi jotakin pois. Suojeltaessa tehdään arvovalintoja. Panssari on jotain, jonka suojaan hakeutua tai löytää itsestään – kova ulkokuori, joka suojaa iskuilta mutta samalla aina myös eristää ympäristöstä. Suojasta ja lohdutuksesta tulee vankila, joka sulkee rajattujen kokemusten ja toiminnan piiriin. Todellisuus kapenee ilman jatkuvaa kyseenalaistamista, joka seuraa dialogista muiden ihmisten kanssa.”, Lehtelä kertoo teoksestaan ja työskentelystään.

“Ihminen voi erilaisten rakenteiden avulla luoda konkreettisen tai mentaalisen raja-aidan itsensä ja muun yhteiskunnan välille. Ihminen valitsee itse omat ääriviivansa suhteessa muuhun maailmaan. Yhteiskunta tarjoaa valmiin normijärjestelmän, johon yksilö valitsee sopeutuvansa tai kamppailevansa vastaan. Sopeutuminen – kuten kamppailukin — voi olla passiivista vetäytymistä panssarikilven sisään. Ulkoa päin voidaan tarjota malli, mutta toiminta suhteessa ulkoisiin odotuksiin on ihmisen oman päätöksen tulos.”

“Taiteen tekeminen on sopeutumiskeinoni yhteiskuntaan. Taide antaa minulle työkaluja käsitellä ympäröivää absurdismia — ehkä myös tulla osaksi sitä. Etääntyä ja tulla lähelle. Olla subjektiivinen mutta halutessani myös pyrkiä objektiivisuuteen.”

Nuoret2011 -näyttely, Helsingin Taidehallissa 3.12.2011-8.1.2012

Nuoret2011 -näyttelyn sivuille

////////////////////////////


kutsu_annelehtela

Don`t mind me
-tarinoita asunnottomuudesta

21.8.-9.9.2012
Galleria Kohinassa
Koskikatu 1, Joensuu

Tervetuloa!

Anne Lehtelän installaatio teokset käsittelevät asunnottomuuden sosiaalisesti eristävää vaikutusta yhteiskunnassa. Toistuvana teemana Lehtelä pohtii töissään yhteiskunnan sekä ihmisen itse itselleen luomia rajoja, kontrollia ja eristäytymistä. Mitä on olla ihminen tässä maailmassa ja yhteiskunnassa? Kuka laatii säännöt, kuka noudattaa niitä ja millä kustannuksella.

Voit olla yksinäinen mutta et koskaan yksin. Yksinäisyyttä voi kokea keskellä hurmiollista väkijoukkoa ja ypöyksin kuiskailevien seinien keskellä. Yksin ihminen voi kuitenkin olla lukumäärällisesti vain itsensä kanssa.

 Yksinäisyys on sydämen ongelma. Yksin oleminen on numeraalinen ongelma. Yksi — on yhteiskunnallinen ongelma. Suurimman osan yhteiskunnan toiminnoista nojatessa oletukseen kahdesta, yksi jää valtakoneistossa sokeaan pisteeseen. Yksin asuva on taloudellisesti heikossa asemassa. Yksineläjät kolkuttelevat köyhyysriskirajaa suurimpana pienituloisten ryhmänä. Työttömyys tai sairaus heilauttaa yhdenhengen taloutta julmasti. Kaikista toimeentulotuen saajista noin 70 prosenttia on yksinasuvia. Toimeentulon jäädessä niukaksi lopputulos on yksin asunnoton.

Suomessa on laskentatavasta riippuen 7500-8200 asunnotonta. Näiden tilastojen ulkopuolelle kuitenkin jäävät esimerkiksi useat nuoret, jotka eivät syystä tai toisesta ilmoittaudu viranomaisille. Opiskelijakaupungit pursuavat sohvamatkaajia. Joensuussa oli vuonna 2010 tilastojen mukaan 105 asunnotonta, joista 35 alle 25-vuotiasta.

Lasken elämän perustarpeiksi esimerkiksi ravinnon, suojan ja lämmön löytämisen. Asunnottomuuteen liittyvä sosiaalisesti eristävä vaikutus ja siitä johtuva kierre saattaa kuitenkin nousta elämän perusedellytyksiä tärkeämpään osaan. Elämän perusedellytysten täyttyessä inhimillisen elämän perusedellytykset saattavatkin jäädä vajaiksi. Tilanteen pitkittyessä ongelmat muodostuvat paljon suurimmiksi kuin pelkän suojan tarpeen tyydyttämiseksi. Ja se kaikki lähtee “yhdestä”.

Anne Lehtelä
anne.lehtela(at)gmail.com
annelehtela.com/makuupussi
Galleria Kohina
Koskikatu 1, Joensuu
ma-pe 10-17, la 10-15, su 12-16

////
Sheila toss me a sleeping bag
-and other stories from homelessness

You can be lonely, but you are never alone

Being rejected, reject, by a choose, with or without a reason, free willing or coerced. One can be lonely middle of delirious group or with whispering walls. But alone one is only by oneself.

 Lonely is matter of heart. Alone is matter of quantity. One or single — is matter of society. Society is build on a assumption of two. Living in a single person household one is in a weak financial position. Single person households are the single biggest low-income group. Seventy percent of all supplementary benefit receivers in Finland are living in single person households. Poverty leads easily to homelessness.

 Depending on counting manner there is 7500-8200 homeless people in Finland. For some reason many young homeless are left out side of these statistics. Cities with lots of students are full of young sleeping on couches.

 I am observing social and basic needs that human being has. As a basic need I count need to have a shelter, warm and nourishment. Isolating influence that homelessness has and continuum that it leads to may have more abusing influence than lack of filled up basic needs. At the end basic needs is really different of humane basic needs.

Contact: anne.lehtela(at)gmail.com

onthefloor_joe

////////////////////////////

Anne Lehtelän teos suhteessa/suhteissa ERO-yhteisnäyttelyssä
Tampereella taidehalli TR1:ssä 12.5.-3.6.2012

suhteessa/suhteissa
the affair/s
2012
kuvaesitys
1min 30 s

ke 15.2. pikku shebani,

nainen, joka tulee new yorkista, ei ole koskaan nähnyt tähtiä. minä näen ne joka yö sängystäni. makaan selälläni lakanoissa, joissa tuoksusi vielä viipyy. kaipaan sinua. ikävöin ihoasi. Sinä –pukeutuneena pehmeään ihoosi — olet teidän kotonanne. olette ripustaneet ikkunaan tähtilamput ja hemmotelleet tiaiset pilalle. nyt ne näykkivät vain pähkinät lintulaudalta.

wed 15.2. my little sheba,

woman who lives in new york has never seen the stars. i see them every night straight from my bed. i am lying on my back, your fragrance still lingering around me. i`m longing for your skin. you –dressed in your soft skin — are at your home. The two of you have hung the starlamps on the window, pampered and spoiled the chickadees. now they only pick peanuts from the plate.

p2_m

////////////////////////////

Sota vai Rauha?
17.2.-4.6.2012
Suomen Kuvataidejärjestöjen liiton -näyttely Etelä-Karjalan taidemuseossa

http://www.skjl.fi/tulevat-nayttelyt/ 


Kirjeitä totaalisille sotilaille

Anne Lehtelän installaatioteoksen osana näyttelykävijän on mahdollista lähettää tukikirje vankilassa palvelustaan suorittaville aseistakieltäyjille. Taiteilija toimittaa kirjeet perille.

Totaalikieltäytyjien vankeustuomio on puolet suorittamatta olevasta henkilökohtaisesta palvelusajasta siviilipalvelusajaksi muutettuna. Maksimi tuomio on siis 181 vuorokautta. Varusmiespalveluksesta kieltäytyville totaaleille on usein langetettu lisäksi ehdollisia vankeusrangaistuksia karkaamisesta. Vapausrangaistukset merkitsevät myös Suomea sitovissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa kiellettyä syrjintää.

Aiemman siviilipalveluslain ollessa voimassa Amnesty International piti vuodesta 1999 lähtien suomalaisia siviilipalveluksesta kieltäytyneitä totaalikieltäytyjiä mielipidevankeina ja vaati heidän vapauttamistaan. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu antoi huomautuksen seurantaraportissaan 29.3.2006 arvostellen Suomen aseistakieltäytymislainsäädäntöä

kortit

////////////////////////////

makuupussi
Muija heitti makuupussin perään -näyttelyjulkaisu 20.1.2012

////////////////////////////

kutsu_annelehtela
Muija heitti makuupussin perään
-ja muita tarinoita asunnottomuudesta

28.3.-15.4.2012
Galleria 5
Hallituskatu 5, Oulu