Artist`s Statement

 

While protecting one always comes to isolate something outside. While building shields or shelters one is choosing according his own beliefs. Hard armour is something which protection one can seek or find from oneself. But at the end shelter and comfort it provides becomes prison. It allows us only see determinate procedure of live.

Person can build concrete or mental borderline in between oneself and rest of the society. Society is offering us set up norm that person can either choose to follow or fight against. Both of those can also be passive hiding.

As continuous theme in my work I am reflecting borders that human beings are building to themselves in between themselves and society — and control and isolation that relates to this.

-Anne Lehtelä

********

Suojeltaessa tullaan aina rajanneeksi jotakin pois. Suojeltaessa tehdään arvovalintoja. Panssari on jotain, jonka suojaan hakeutua tai löytää itsestään – kova ulkokuori, joka suojaa iskuilta mutta samalla aina myös eristää ympäristöstä. Suojasta ja lohdutuksesta tulee vankila, joka sulkee rajattujen kokemusten ja toiminnan piiriin.

Ihminen voi erilaisten rakenteiden avulla luoda konkreettisen tai mentaalisen raja-aidan itsensä ja muun yhteiskunnan välille. Ihminen valitsee itse omat ääriviivansa suhteessa muuhun maailmaan. Yhteiskunta tarjoaa valmiin normijärjestelmän, johon yksilö valitsee sopeutuvansa tai kamppailevansa vastaan. Sopeutuminen – kuten kamppailukin — voi olla passiivista vetäytymistä panssarikilven sisään. Ulkoapäin voidaan tarjota malli, mutta toiminta suhteessa ulkoisiin odotuksiin on ihmisen oman päätöksen tulos.

Toistuvana teemana töissäni pohdin yhteiskunnan sekä ihmisen itse itselleen luomia rajoja, kontrollia ja eristäytymistä.

-Anne Lehtelä